PLAYING KOI + EDGE TO EDGE

TONOS: LIPSTICK EN KINDA SEXY + LIP PENCIL EN DERVISH

$479 (antes $564)

CRÈME D'NUDE + SYNCH

TONOS: LIPSTICK EN SEE SHEER + LIP PENCIL EN CHICORY

$479 (antes $564)

JAPANESE MAPLE + BOLDLY BARE

TONOS: LIPSTICK EN VEGAS VOLT + LIP PENCIL EN LASTING SENSATION

$479 (antes $564)