גלי את הייחוד של הצבע הורוד
על כל גווניו ועוצמותיו. החל
מקורלים רכים, גווני פטל רומנטיים
והניוד הורוד המושלם. כל
הגוונים הורודים החדשים
מחכים לך

מצאי את השפתון
הורוד המושלם